International Entrepreneurship | Przedsiębiorczość Międzynarodowa

"Przedsiębiorczość Międzynarodowa" (PM) jest czasopismem naukowym wydawanym przez Centrum Przedsiębioczości Strategicznej i Międzynarodowej UEK w ścisłej współpracy z Katedrą Handlu Zagranicznego UEK, ukazującym się co pół roku.

Problematyka czasopisma obejmuje wyniki prac badawczych i wymianę doświadczeń związanych z problematyką zarówno mikroekonomii międzynarodowej (przedsiębiorstwa jako podmiot badań), jak i makroekonomii międzynarodowej (gospodarka jako podmiot badań), ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości międzynarodowej w różnych układach przestrzennych gospodarki światowej.

"Przedsiębiorczość Międzynarodowa" publikuje artykuły naukowe między innymi z następujących obszarów:

  • biznes międzynarodowy,
  • handel międzynarodowy,
  • gospodarka światowa,
  • finanse międzynarodowe,
  • integracja gospodarcza,
  • przedsiębiorczość.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i składania artykułów do naszego czasopisma.


  ISSN 2543-537X

eISSN 2543-4934


This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

From now on, our journal content is published under CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).

Since 2017 all articles publsihed in our journal are tagged with an identification number employing the Digital Object Identifier System (DOI):Vol 4, Nr 2 (2018): International Growth and Entrepreneurship


Okładka

Issue editors:

Krzysztof Wach

Marek Maiejewski