Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 3 (2018): 5th AIB-CEE 2018 Conference Proceedings | 9th ENTRE 2018 Conference Proceedings (Special Issue) The importance of startups for construction of innovative economies Abstract   PDF (Język Polski)
Joanna Szarek, Jakub Piecuch
 
Vol 3, No 1 (2017): Challenges for International Business in Central and Eastern Europe A general overview of usage of smartphones and mobile applications by young consumers in Poland, Croatia and Serbia Abstract   PDF
Blaženka Knežević, Magdalena Stefańska, Dragan Stojković
 
Vol 4, No 3 (2018): 5th AIB-CEE 2018 Conference Proceedings | 9th ENTRE 2018 Conference Proceedings (Special Issue) A literature review on firms’ internationalisation through e-commerce Abstract   PDF
Federica De Vanna, Riccardo Resciniti, Michela Matarazzo
 
Vol 3, No 2 (2017): Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań An enterprise’s financial stability and its sustainable growth. A risk-based perspective Abstract   PDF
Jacek Pera
 
Vol 3, No 2 (2017): Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań Analiza wymiany handlowej Polski z krajami Unii Europejskiej w branży motoryzacyjnej Abstract   PDF (Język Polski)
Wojciech Dąbrowski
 
Vol 3, No 3 (2017): Materiały XXII Konferencji KHZ 2017 (Numer specjalny) Bariery działalności badawczo-rozwojowej krajów Grupy Wyszehradzkiej Abstract   PDF (Język Polski)
Anna Odrobina
 
Vol 4, No 1 (2018): Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej Behawioralne aspekty światowego kryzysu finansowego w latach 2007-2010 Abstract   PDF (Język Polski)
Kinga Leszczyńska
 
Vol 2, No 2 (2016): Entrepreneurship: Antecedents and Effects Captive offshoring services for SMEs in Poland: The role of mutual trust and cultural aspects Abstract   PDF (Język Polski)
Maria Halemba, Danuta Babińska
 
Vol 3, No 2 (2017): Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań Chiny jako gospodarka oparta na wiedzy Abstract   PDF (Język Polski)
Karolina Rękas
 
Vol 4, No 3 (2018): 5th AIB-CEE 2018 Conference Proceedings | 9th ENTRE 2018 Conference Proceedings (Special Issue) City lab as a platform for implementing urban innovation. The role of companies Abstract   PDF
Piotr Kopyciński
 
Vol 1, No 2 (2015): International Business and Global Economy Comparative study of Polish and Dutch meat industry exports with the example of top Polish meat exporters exploiting international opportunities Abstract   PDF
Ireneusz Janiuk, Mirosław Jarosiński, Natalia Ribberink
 
Vol 4, No 3 (2018): 5th AIB-CEE 2018 Conference Proceedings | 9th ENTRE 2018 Conference Proceedings (Special Issue) Competitiveness profiles of manufacturing mesostructure Abstract   PDF
Jarosław Kaczmarek
 
Vol 4, No 3 (2018): 5th AIB-CEE 2018 Conference Proceedings | 9th ENTRE 2018 Conference Proceedings (Special Issue) Contemporary tendencies of IHRM focus on Qatar Abstract   PDF
Khaloud AL-Sulaiti
 
Vol 3, No 1 (2017): Challenges for International Business in Central and Eastern Europe Correlation between changes of business processes and organizational performances Abstract   PDF
Ivan Peronja, Ivana Plazibat
 
Vol 2, No 2 (2016): Entrepreneurship: Antecedents and Effects Creating the environment for innovation and entrepreneurship Abstract   PDF
Paul M. Lane
 
Vol 4, No 2 (2018): International Growth and Entrepreneurship Day of the week effect and Baltic stock exchanges Abstract   PDF
Arvydas Jadevicius
 
Vol 4, No 1 (2018): Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej Determinanty handlu zagranicznego Polski mierzonego wartością dodaną Abstract   PDF (Język Polski)
Łukasz Ambroziak
 
Vol 3, No 3 (2017): Materiały XXII Konferencji KHZ 2017 (Numer specjalny) Determinanty salda obrotów bieżących państw Unii Europejskiej Abstract   PDF (Język Polski)
Marek Maciejewski
 
Vol 2, No 1 (2016): Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością Diagnostyka marketingowa elementem kształcenia przedsiębiorczości w szkołach wyższych o profilu ekonomicznym Abstract   PDF (Język Polski)
Janusz Dworak
 
Vol 4, No 2 (2018): International Growth and Entrepreneurship Dreaming, designing, doing, developing, and innovation orientation: A case study of working in innovation Stanford style in remote rural Nicaragua Abstract   PDF
Paul M. Lane
 
Vol 2, No 1 (2016): Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością Dylematy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w publicznych jednostkach ochrony zdrowia Abstract   PDF (Język Polski)
Grzegorz Głód
 
Vol 3, No 3 (2017): Materiały XXII Konferencji KHZ 2017 (Numer specjalny) Dyplomacja gospodarcza Polski: organizacja, główne zadania w okresie transformacji Abstract   PDF (Język Polski)
Edward Molendowski
 
Vol 2, No 1 (2016): Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością Działalność eksportowa w opinii przedsiębiorstw sektora MŚP Abstract   PDF (Język Polski)
Hanna Soroka-Potrzebna
 
Vol 3, No 3 (2017): Materiały XXII Konferencji KHZ 2017 (Numer specjalny) Długoterminowe relacje handlowe Wielkiej Brytanii i RPA w kontekście członkostwa Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej Abstract   PDF (Język Polski)
Paweł Folfas, Joanna Garlińska-Bielawska
 
Vol 4, No 3 (2018): 5th AIB-CEE 2018 Conference Proceedings | 9th ENTRE 2018 Conference Proceedings (Special Issue) Economic potential of internationally-oriented patenting activity in Russia Abstract
Irina Ervits
 
1 - 25 of 172 Items 1 2 3 4 5 6 7 > >>