Search


 
Issue Title
 
Vol 4, No 1 (2018): Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej Determinanty handlu zagranicznego Polski mierzonego wartością dodaną Abstract
Łukasz Ambroziak
 
Vol 3, No 2 (2017): Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań Struktura polskiego eksportu wyrobów czekoladowych: ujęcie wartościowe i przestrzenne Abstract
Krystian Bigos
 
Vol 3, No 3 (2017): Materiały XXII Konferencji KHZ 2017 (Numer specjalny) Bariery działalności badawczo-rozwojowej krajów Grupy Wyszehradzkiej Abstract
Anna Odrobina
 
Vol 3, No 3 (2017): Materiały XXII Konferencji KHZ 2017 (Numer specjalny) Relacje handlowe Polski ze Stanami Zjednoczonymi w latach 2006-2015 Abstract
Iwona Pawlas
 
Vol 3, No 3 (2017): Materiały XXII Konferencji KHZ 2017 (Numer specjalny) Zrównoważony rozwój w krajach Grupy Wyszehradzkiej: ujęcie teoretyczne i empiryczne Abstract
Krystian Bigos
 
Vol 3, No 3 (2017): Materiały XXII Konferencji KHZ 2017 (Numer specjalny) Potencjalne skutki Brexitu dla eksportu z Polski do Wielkiej Brytanii Abstract
Bożena Pera
 
1 - 6 of 6 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"