Search


 
Issue Title
 
Vol 5, No 1 (2019): March 2019 Kwantyfikacja przedsiębiorczości kraju z wykorzysta-niem narzędzi taksonomii relatywnej: przykład państw Unii Europejskiej Abstract
Agnieszka Głodowska
 
Vol 5, No 1 (2019): March 2019 Godzenie celów społecznych z ekonomicznymi w przedsiębiorstwach społecznych: identyfikacja zbieżności i rozbieżności w ujęciu międzynarodowym Abstract
Agnieszka Żur
 
Vol 5, No 1 (2019): March 2019 Główne determinanty zarządzania etnopolityką w państwach Europy Wschodniej Abstract
Magdalena Karolak-Michalska
 
Vol 2, No 2 (2016): Entrepreneurship: Antecedents and Effects Foreword Abstract
Małgorzata Kosała, Maria Urbaniec, Agnieszka Żur
 
Vol 2, No 1 (2016): Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością Przedsiębiorczość jako proces stawania się Abstract
Grzegorz Baran, Janusz Bąk
 
Vol 2, No 1 (2016): Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością Wpływ podatku VAT na działalność gospodarczą: analiza wybranych przykładów Abstract
Piotr Kasprzak
 
1 - 6 of 6 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"